602 737 791

Jak funguje klimatizace ve vozidle

Pojmem „klimatizace“ se obecně označuje proces úpravy vzduchu. Nejedná se tedy pouze o ochlazování, ale také o ohřev. Nicméně nejčastěji se využívá právě k ochlazování ovzduší vnitřních prostorů budov či kabin automobilů.

Jak funguje klimatizace ve vozidle

Pojďme se tedy podrobněji podívat na to, co vše skrývá za příjemným chladivým vzduchem, který v náročných letních dnech již bereme jako samozřejmost.
Jedná se o proces výměny tepla v uzavřeném okruhu. Okruh se rozděluje na vysokotlakou a nízkotlakou část a skládá se z několika funkčních prvků: kompresor, kondenzátor, expanzní ventil a výparník. Úkolem kompresoru je stlačit chladicí médium, čímž vzroste jeho teplota a hustota. Médium je poté hadicí odvedeno do kondenzátoru, který se nachází v přední části vozu před motorovým chladičem. Tam díky nižší teplotě okolního vzduchu odevzdá velké množství tepla a jeho energie poklesne. Dále pokračuje skrze vysoušeč k expanznímu ventilu. Ten zajistí, že se z média ve formě kapaliny o vysokém tlaku stane mlha s nízkou teplotou a tlakem. V této formě pak putuje do výparníku v kabině vozu, kde absorbuje teplo a celý cyklus se znovu opakuje.


Pro správnou funkci klimatizace je zásadní pravidelná údržba celého systému. Zanesený prachový (pylový) filtr může způsobovat zápach a množení bakterií, čímž riskujete vážné zdravotní problémy. Proto byste jej měli nechat pravidelně vyměnit. Občas se také můžeme setkat s netěsností systému. V takovém případě dochází k úniku chladiva a speciálního oleje, což může později vyústit v zadření kompresoru klimatizace. Jeho výměna je poměrně nákladná a zanedbání pravidelného servisu Vás tak může přijít poměrně draho.


Kde a proč svůj vůz nechat pravidelně zkontrolovat se dočtete v našem článku Oprava, výměna, doplnění klimatizace.


Nefunguje Vám klimatizace, jak má? Vyberte si pobočku v Opavě nebo Kobeřicích a domluvte si termín servisní prohlídky.